Lista szkół - Gmina Jabłoń


Wybierz miasto:
szkoły Dawidy
szkoły Gęś
szkoły Jabłoń
szkoły Kolano
szkoły Paszenki

Gimnazjum imienia Wincentego Witosa w Jabłoniu
Jadwigi Tokarskiej 2
21-205 Jabłoń
telefon: 0833560595
Szkoła Podstawowa w Dawidach
56
21-205 Dawidy
telefon: 0833560014
Szkoła Podstawowa w Gęsi
brak 165
21-205 Gęś
telefon: 0833561196
Szkoła Podstawowa w Jabłoniu
Jadwigi Tokarskiej 2
21-205 Jabłoń
telefon: 0833560020
Szkoła Podstawowa w Kolanie
KOLONIA KOLANO 44
21-205 Kolano
telefon: 0833561363
Szkoła Podstawowa w Paszenkach
brak 78
21-205 Paszenki
telefon: 0833560523
Szkoła policealna nr 1 w Jabłoniu

21-205 Jabłoń
telefon:
Technikum nr 1 w Jabłoniu

21-205 Jabłoń
telefon:
Technikum nr 2 w Jabłoniu

21-205 Jabłoń
telefon:
Technikum Uzupełniające w Jabłoniu
Zamoyskiego 4
21-205 Jabłoń
telefon:
Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Jabłoniu
Zamoyskiego 4
21-205 Jabłoń
telefon:
Zespół Szkół Rolniczych w Jabłoniu
Zamoyskiego 4
21-205 Jabłoń
telefon: 0833560017

1